Z ARABSKIEJ PÓŁKI

W polskiej przestrzeni publicznej brakuje miejsca na inteligentną i połębioną dyskusję o Bliskim Wschodzie. Wiele elementarnych zagadnień z dziedziny kultury i idei nie znajduje odzwierciedlenia w zagranicznych przekazach. Dlatego stworzyliśmy dział Z ARABSKIEJ PÓŁKI, czyli bazę tekstów źródłowych, gdzie będziemy udostępniać bardziej erudycyjne teksty lokalnych autorów przełożone z języka arabskiego, które warto znać. Nie tylko w celu lepszego rozeznania w tematyce bliskowschodniej – w kontekście budowania naszych relacji z regionem – ale również po to, by lepiej poznać samych siebie.

HISTORIA MOJEGO ŻYCIA | Ahmad Lutfi as-Sajjid (1)

Ahmad Lutfi as-Sajjid – „Nauczyciel pokolenia”, pierwszy rektor Uniwersytetu Egipskiego, dyrektor Biblioteki Narodowej i Akademii Języka Arabskiego, redaktor gazety „Al-Dżarida”,, kilkakrotny minister i poseł, tłumacz Arystotelesa, rzecznik edukacji kobiet i promotor dialektu egipskiego, przeciwnik kolonializmu, panarabizmu, panislamizmu i panosmanizmu, zwolennik egipskiego nacjonalizmu niezależnie od wyznawanej religii czy przynależności etnicznej, pionier liberalizmu, w 1925 roku wziął udział w uroczystym otwarciu Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jego autobiografia ukazała się w 1962 r.

PRZYSZŁOŚĆ KULTURY W EGIPCIE | Wstęp, rozdz. I + II

„Przyszłość kultury w Egipcie” (1938) to jedno z najważniejszych dzieł znanego egipskiego uczonego, intelektualisty i pisarza okresu an-nahdy Tahy Husajna, który prawdopodobnie w największym stopniu zaważył na nowoczesnej myśli egipskiej i arabskiej. Książka omawia śródziemnomorski charakter kultury Egiptu i sposoby jej odrodzenia przede wszystkim w oparciu o reformę edukacji.

ŚWIT SUMIENIA. Rozwój religii i myśli w starożytnym Egipcie

Wstęp i Epilog do książki J.H.Breasteda „Świt sumienia. Rozwój religii i myśli w starożytnym Egipcie”, która ukazała się w języku angielskim w 1933 r., w 1956 r. została przełożona na język arabski przez pioniera egipskiej egitologii dr. Salima Hasana. W 2020 r. została wznowiona przez państwowe wydawnictwo egipskie w ramach serii „Tożsamość” pod red. Girgisa Szukriego (jako pierwszy tytuł w tym cyklu ) cieszącej się dużym zainteresowaniem i przywracającej dorobek najwybitniejszych intelektualistów i twórców egipskiej kultury.