Z ARABSKIEJ PÓŁKI

W polskiej przestrzeni publicznej brakuje miejsca na inteligentną i połębioną dyskusję o Bliskim Wschodzie. Wiele aktualnych zagadnień z dziedziny kultury i idei nie znajduje odzwierciedlenia w zagranicznych przekazach. Dlatego stworzyliśmy dział Z ARABSKIEJ PÓŁKI, gdzie będziemy od czasu do czasu udostępniać bardziej erudycyjne teksty lokalnych autorów przełożone z języka arabskiego, które warto znać. Nie tylko w celu lepszego rozeznania w tematyce bliskowschodniej – w kontekście budowania naszych relacji z regionem – ale również po to, by lepiej poznać samych siebie.

ŚWIT SUMIENIA. Rozwój religii i myśli w starożytnym Egipcie

Wstęp i Epilog do książki J.H.Breasteda „Świt sumienia. Rozwój religii i myśli w starożytnym Egipcie”, która ukazała się w języku angielskim w 1933 r., w 1956 r. została przełożona na język arabski przez pioniera egipskiej egitologii dr. Salima Hasana. W 2020 r. została wznowiona przez państwowe wydawnictwo egipskie w ramach serii „Tożsamość” pod red. Girgisa Szukriego (jako pierwszy tytuł w tym cyklu ) cieszącej się dużym zainteresowaniem i przywracającej dorobek najwybitniejszych intelektualistów i twórców egipskiej kultury.